IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA

NASLOV

KRAJ

INOX DESIGN d.o.o.

Viška 7

1000 LJUBLJANA

IMAG d.o.o.

Rožna dolina cesta I/24

1000 LJUBLJANA

BS JABOLKO d.o.o.

Celovška cesta 76 b

1000 LJUBLJANA

Andrej LOVŠIN

Hacetova 4

1000 LJUBLJANA

MABO d.o.o.

Komenskega ulica 16

1000 LJUBLJANA

STUDIO OMNIA d.o.o.

Proleterska ulica 4

1000 LJUBLJANA

FLEIŠMAN IN FLEIŠMAN d.o.o.

Bognarjeva pot 60

1000 LJUBLJANA

DINOS d.o.o.

Šlandrova 6

1000 LJUBLJANA

AGING d.o.o.

Bohinčeva ulica 11

1000 LJUBLJANA

SIRIO d.o.o.

Kvedrova cesta 16

6000 KOPER

VET d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 101

1126 LJUBLJANA

Erik HOFBAUER

Tavčarjeva 10

1000 LJUBLJANA

METREL MEHANIKA d.o.o

Ljubljanska cesta 80

1354 HORJUL

KRIŽ

Babno polje 39

1386 STARI TRG PRI LOŽU

Brane PARAZAJDA

Zvezda 8

1000 LJUBLJANA

Tajda MAJARON MEKINDA

Krivec 51

1000 LJUBLJANA

Peter DEMŠAR

Vrtna pot 7

1351 BREZOVICA

Andreja SLADOJE

Cesta v Zgorni Log 61

1000 LJUBLJANA

Ana Agatha SEDEJ

Drenov grič 72

1360 VRHNIKA

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova 70

1000 LJUBLJANA

Blaž ŠEBENIK

Grejzerjeva ulica 24

1000 LJUBLJANA

BAJEC

Hudovernikova 13

1000 LJUBLJANA

CUNDER

Stožice 19b

1000 LJUBLJANA

E-INSTAL d.o.o.

Kamnik pod Krimom 75m

1352 PRESERJE

Jakob PENCA

Cesta na Krko 12

1290 GROSUPLJE

Temeja KOŠENINA

Rožna dolina cesta VI/17

1000 LJUBLJANA

Ana PRIMOŽIČ

Streliška 37a

1000 LJUBLJANA

SPL d.o.o.

Frankopanska 18a

1000 LJUBLJANA

GRADIŠČE d.o.o.

Cesta 4. maja 80

1380 CERKNICA

Slavko HROBAT

Slejkoti 10

5270 AJDOVŠČINA

Ilija SAVIČ

Zaloška 184a

1000 LJUBLJANA

LUMATIK d.o.o.

Brezovce 9

1236 TRZIN

Janez URBANČIČ

Cesta na Vrhovce 34a

1000 LJUBLJANA

ARHE d.o.o.

Židovska steza 4

1000 LJUBLJANA

MILAVEC

Rožna dolina c V/37

1000 LJUBLJANA

GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTRUMA

Celovška cesta 98

1000 LJUBLJANA

Mira MOROVIČ

Šegova vas 42

1318 LOŠKI POTOK

Božo PREZELJ

Savlje 35c

1000 LJUBLJANA

PIEROT d.o.o.

Tržaška cesta 42

1000 LJUBLJANA

Ciril DRČAR

Pot na labar 39

1000 LJUBLJANA

Albin LEBEN

Kajuhova ulica 57

1000 LJUBLJANA

STONE d.o.o.

Ulica Jana Husa 9

1000 LJUBLJANA

Rosvita FLAJS

Pod vrbami 10

1000 LJUBLJANA

Darijo POSEL

Linhartova 98

1000 LJUBLJANA

Univerza v Ljubljani - Fakulteta za strojništvo

Aškrčeva 6

1000 LJUBLJANA

Predrag ĐORĐEVIČ

Plešivčeva 49

1000 LJUBLJANA

Mira DOBNIKAR

Vaše 15d

1215 MEDVODE

HIPIS d.o.o.

Zaloška 161

1000 LJUBLJANA

Samo KMETIČ

Sava 14a

1000 LJUBLJANA

VENDER d.o.o.

Šlandrov trg 1

3310 ŽALEC

R.E. INVEST d.o.o.

Stegne 21c

1000 LJUBLJANA

MW d.o.o.

Parmova 41

1000 LJUBLJANA

DEŽMAN

Hodoščkova ulica 22

1000 LJUBLJANA

PARCELA d.o.o.

Dunajska cesta 109

1000 LJUBLJANA

Sašo STEPANOVIČ

Smledniška cesta 108

4000 KRANJ

Mitja BERTENJEV

Rožna dolina c II/44a

1000 LJUBLJANA

Ivan HRIBERNIK s.p.

Pristava pri Polh. Gradcu 1a

1355 POLHOV GRADEC

MARLOT MOTORS Marlot Janko s.p.

Na vovčne 31

1354 HORJUL

Blaž REPŠE

Martinčeva 46

1000 LJUBLJANA

Miha SRAKAR

Cesta na Svetje 8

1215 MEDVODE

Peter ERŽEN in Vesna PAVER-ERŽEN

Plevančeva 21

1000 LJUBLJANA

Maja ŠTEPEC

Rožna dolina 11

1290 GROSUPLJE

Uroš JENKO

Poljanska 71a

1000 LJUBLJANA

Tomaž JENKO

Poljanska 71

1000 LJUBLJANA

Alojz JUŽINE

Zadružna 13

1000 LJUBLJANA

Boris TRKMAN

Blasnikova ulica 19

1000 LJUBLJANA

Jožica ZIDAR

Spodnje Gameljne 1d

1211 LJUBLJANA - ŠMARTNO

Fani MARKIOLI

Ižanska cesta 38

1000 LJUBLJANA

AREH

Rožna dolina c. VI/21

1000 LJUBLJANA

Marta PLANKAR

Jamova 70

1000 LJUBLJANA

Edverd KRŽIČ s.p. EDI-OV

Petkova 41

1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

Andrej PETAČ

Rakovnik 49

1215 MEDVODE

Leopold ROŽIČ

Avgustinčičeva 38

1000 LJUBLJANA

Gorica STOJKOVIČ

Nadgoriška 57

1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

Janez BEVEC

Vrhovci c. XVIII/5

1125 LJUBLJANA

Darja VREČAR

Lanišče 25

1291 ŠKOFLJICA

Saša SOKOLIČ

Štihova ulica 24

1000 LJUBLJANA

Kristjan MELINC

Novo polje c. II/9

1000 LJUBLJANA

Tone HRIBOVŠEK

Černivska 2

1240 KAMNIK

Robert STROJIN

Hacetova ulica 15

1000 LJUBLJANA

Franc KOKALJ

Kamnica 15a

1261 DOL PRI LJUBLJANI

Borut LANARDIČ

Oljčna pot 4

6330 PIRAN

SDG d.o.o.

Prešernova 7a

1230 DOMŽALE

Jakob TAVŽELJ

Goričane 7

1215 MEDVODE

PUBLIKUM FIN d.o.o.

Miklošičeva cesta 34

1000 LJUBLJANA

Albert ŠTRAVS

Ulica Janeza Rožiča 27

1000 LJUBLJANA

Aleksander RAZMOVSKI

Bežigrad 16

1000 LJUBLJANA

Grega PEVC

Ulica kamniškega bataljona 1

1236 TRZIN

Igor STRMIŠNIK

Livada 19

1000 LJUBLJANA

Ljubo MAJCEN

Novi trg 37

1241 KAMNIK

Janez BELEC

Vrhovci c. XVIII/5

1000 LJUBLJANA

Vinko NOVAK

Cesta na Vrhovce 7a

1000 LJUBLJANA

Ana STERLE

Cesta na Brdo 41

1000 LJUBLJANA

Zarja PEROVŠEK

Juvanova 9

1000 LJUBLJANA

Aleš MARGUČ

Linhartova 64

1000 LJUBLJANA

Amalija in Miloš ŠUŠTERŠIČ

Kogojeva 8

1000 LJUBLJANA

Franci SUHADOLNIK

Koroška 15

1000 LJUBLJANA

Alenka KRESEVIČ - SKELA

Rožna dolina c. VII/11

1000 LJUBLJANA

Jože GRZIN

Voduškova 7

1000 LJUBLJANA

Matjaž GREGORIČ

Cesta na Vrhovce 73

1000 LJUBLJANA

Stane BOBNAR

Slovenska cesta 11

4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

Matjaž ŠTEFAN

Rimska 13

1380 CERKNICA

Karel KAKER

Petrovčeva 19

1230 DOMŽALE

Jože PLEVNIK

Vogelna 4

1000 LJUBLJANA

Jože VERBIČ

Veliki Štradon 13

1000 LJUBLJANA

Anton in Draga INTIHAR

Markovec 4a

1386 STARI TRG PRI LOŽU

Aleš KRIŽAJ

Kogojeva 16

6320 PORTOROŽ

Nieros metal d.o.o.

Gmajna 55

2380 SLOVENJ GRADEC

Mihaela JERINA

Goriščica pod Krimom 8

1352 PRESERJE

ULAGA

Grič 51

1000 LJUBLJANA

JAKA COMMERCE d.o.o.

Cesta v Gorice 36

1000 LJUBLJANA

Franc ŠIMC

Vrhovci c. XIX/14

1000 LJUBLJANA

Anton OMAN

Strahinj 114

4202 NAKLO

Mateja CERLE

Rožna dolina cesta VII/24

1000 LJUBLJANA

Marko JOVIČ

Tugomerjeva 69

1000 LJUBLJANA

KVIT d.o.o.

Zalog 93

4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

Mihael ŽERDIN

Na grivi 2

1351 BREZOVICA

SAMA d.o.o.

Celovška cesta 462

1210 LJUBLJANA - ŠENTVID

Jaka GABER

Goričane 11a

1215 MEDVODE

Darko TAVČAR

Sostrska 28

1000 LJUBLJANA

Pavel ŠUŠTERŠIČ

Kajakaška c. 59

1211 LJUBLJANA - ŠMARTNO

Štefan DUMBOVIČ

Jurčkova cesta 50

1000 LJUBLJANA

PADOP d.o.o.

Ob dolenjski železnici 12

1000 LJUBLJANA

Kristina ZUPANC

Pleteršnikova 12

1000 LJUBLJANA

CENTRALEX d.o.o.

Trpinčeva 39

1000 LJUBLJANA

Danijel URBANC

Resljeva 3

1000 LJUBLJANA

Jože BUČAR

Pot za Razori 15

1210 LJUBLJANA - ŠENTVID

Ana KUTNAR

Vrhovci c. XXI/25

1125 LJUBLJANA

Goran BRANKOVIČ

Onger 15

1236 TRZIN

KOVINTRADE d.d. Celje

Mariborska cesta 7

3000 CELJE

CIMERMAN

Polje c. XXXVIII/16

1000 LJUBLJANA

Andrej ČESNIK

Golo Brdo 155

1215 MEDVODE

Tomaž KRŠTINC s.p.

Albrehtova ulica 92

1291 ŠKOFLJICA

Dejan ŠVAJGER

Hlebčeva 12

1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

Cestno podjetje Ljubljana d.d.

Stolpniška 10

1112 LJUBLJANA

Franc TUŠKEJ

Tischlerjeva 22

1210 LJUBLJANA - ŠENTVID

Andrej RANT

Podbreg 9

4280 KRANJSKA GORA

Silvo DRNOVŠEK

Trinkova 46

1000 LJUBLJANA

Ivan KRIŽ

Goranjska 148

57307 PREZID

Ivanka KRIŽ

Goranjska 148

57307 PREZID

PETROL PLIN d.o.o.

Dunajska cesta 50

1000 LJUBLJANA

Peter HERAKOVIČ

Ulica 28. maja 35

1000 LJUBLJANA

Bojan KOŠIR

Brodska cesta 28

1000 LJUBLJANA

VARIL d.o.o.

Topniška 45

1000 LJUBLJANA

Janez AHČIN

Jagrova ulica 20

1291 ŠKOFLJICA

GOLF FINALNI TLAKI, NOVO MESTO d.o.o.

Kočarjeva 1

8000 NOVO MESTO

Lado Kucler s.p.

Pot v boršt 10

1000 LJUBLJANA

Marjan JEROMEN

Medenska 83c

1000 LJUBLJANA

Janez HARTMAN

Gregorčičeva 18

1000 LJUBLJANA

Elektro Pečaver d.o.o.

Tbilisijska 89

1000 LJUBLJANA

Tomislav SAJDAK

Škrjančevo 47

1235 RADOMLJE

Marko GREBENC

Vrhovci c. VI/4

1125 LJUBLJANA

Eva ČERNE

Mestni trg 9

1000 LJUBLJANA

GRATING M d.o.o. Ljubljana

Cesta na Brdo 85

1000 LJUBLJANA

OZ Železopromet z.o.o.

Podmilščakova 18

1000 LJUBLJANA

Di piu d.o.o. Radovljica

Kopališka cesta 5

4240 RADOVLJICA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1

1000 LJUBLJANA

VOESTALPINE d.o.o.

Jarška cesta 10b

1000 LJUBLJANA

Alenka ŽAGAR

Ziherlova 4

1000 LJUBLJANA

GP BEŽIGRAD d.d., Ljubljana

Podmilščakova ulica 24

1000 LJUBLJANA

Barbara Muhič s.p., SKIFOR

Kogovškova ulica 20

1000 LJUBLJANA

TEAMAN d.o.o.

Šmartinska cesta 152g

1000 LJUBLJANA

Miran GORJANC

Menardova 19

1000 LJUBLJANA

Marko SKUBIC

Krivec 3

1000 LJUBLJANA

ZVONC

Vrhovci c. II/5

1125 LJUBLJANA

Trček Zdravko ml. s.p.

Podpeška cesta 104

1351 BREZOVICA

Matija SMRTNIK s.p.

Na brce 3

1351 BREZOVICA

Kunc Anton s.p.

Sinja gorica 26

1360 VRHNIKA

ELQ d.o.o.

Polje c. XXII/7

1000 LJUBLJANA

FEMEC IGOR s.p. Gostinstvo

Dunajska 160

1000 LJUBLJANA

Franc ROZMAN

Barletova cesta 13

1215 MEDVODE

ČERIN

Tržaška 65

1370 LOGATEC

GEA KLIMATIZACIJSKA TEHNIKA d.o.o.

Tržaška cesta 330

1000 LJUBLJANA

Rajko HRVATIČ

Sergeja Mašere 1

6310 IZOLA

Jožica BAUMAN GAŠPERIN

Nanoška 18

1000 LJUBLJANA

Omaplast Zlatka Omahen s.p.

Kosovelova 3

1290 GROSUPLJE

Majda FURLAN

Mariborska ulica 27

1000 LJUBLJANA

Marija GLAŽAR

Koče 67

6258 PRESTRANEK

Pavel FABIANI

Kraška cesta 71

6215 DIVAČA

Helena ŽARGI - SVETE in Gregor SVETE

Breg 48

1353 BOROVNICA

Sandra in Andrej FAŠUN

Govekarjeva 16

1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE

JURČIČ

Celovška 502

1210 LJUBLJANA - ŠENTVID

Simona FRANKO

Langusova 22

4240 RADOVLJICA

PROMOBILE d.o.o.

Mokriška ulica 14

1000 LJUBLJANA

Aleš LIKAR

Pokopališka 27

1000 LJUBLJANA

Andrej GRUM

Ulica pariške komune 2

1000 LJUBLJANA

Franc ANDERLIČ

Burnikova 17

1000 LJUBLJANA

Peter STANOVNIK

Novo Polje c. XVI/22

1000 LJUBLJANA

Edvard POPIT

Blatna Brezovica 71

1360 VRHNIKA

SVN liberty d.o.o.

Tugomerjeva 56

1000 LJUBLJANA

Matjaž HOČEVAR

Menardova 8

1000 LJUBLJANA

Strojne instalacije PEX-A, UNETIČ ROBERT s.p.

Demšarjeva ulica 9

1353 BOROVNICA

Mirjam DRNOVŠEK

Rojska cesta 27

1230 DOMŽALE

Jože PLEŠEC

Bernikova ulica 8

1215 MEDVODE

MIT Aleš Horvat s.p.

Pobrežje 158

2284 VIDEM PRI PTUJU

Igor KREMENŠEK

Križna 8a

1000 LJUBLJANA

Nataša NOVAK TUŠAR in Tomaž TUŠAR

Zelena pot 21

1000 LJUBLJANA

Vlado ŽNIDARŠIČ

Ulica Franca Smrduja 10

6230 POSTOJNA

FILIPIČ

Tržaška 20

1000 LJUBLJANA

PLAN B d.o.o.

Gregorčičeva 21b

2000 MARIBOR

Barbara SITAR

Dunajska cesta 170

1000 LJUBLJANA

Iztok TURK

Vodice 4

5273 COL

AD-FINESS d.o.o.

Raičeva uliva 20b

1000 LJUBLJANA

Tatjana ZUPAN in Mladen BUBALO

C. Dolomitskega odreda 202a

1000 LJUBLJANA

Franc KAMNIKAR

Juša Kozaka 11

1295 IVANČNA GORICA

Uroš BAJŽELJ

Murgle 201

1000 LJUBLJANA

Jaka ELIKAN

Eipprova 19

1000 LJUBLJANA

Asgard-nepremičnine d.o.o.

Cesta maršala Tita 86

4270 JESENICE

 Zoran GAČNIK

Ulica Janeza Rožiča 13

1211 LJUBLJANA - ŠMARTNO

Ivanka ALIČ

Setnik 3a

1355 POLHOV GRADEC

Alojz ANKON

Dolenjska cesta 307

1000 LJUBLJANA

Janez MIHELIN s.p.

Primičeva ulica 20

1291 ŠKOFLJICA

Dražen LOGAR

Pot v Bistrico 32

1230 DOMŽALE

Sergej HOJKER

Prešernova 16

1000 LJUBLJANA

Štefan Kavčič

Prevoje pri Šentvidu 98

1225 LUKOVICA

Branka DEMŠAR

Ulica borcev za severno mejo 4

1000 LJUBLJANA

Stanislav DOLINAR

Vrhovci c. I/2

1000 LJUBLJANA

Jože TRATAR

Gradaška 2

1000 LJUBLJANA

Martin HVATJA

Saveljska 60

1000 LJUBLJANA

ENERGOCOMMERCE d.o.o.

Roška 2a

1000 LJUBLJANA

Viktorija POMPE

Aleševčeva 4

1000 LJUBLJANA

Julijana ŽIŽEK

Pot na rakovo jelšo 52

1000 LJUBLJANA

Jože VIDMAR

Sela pri Šumberku 5

8360 ŽUŽEMBERK

Marjan PENCA

Zoisova 50b

1230 DOMŽALE

Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o.

Koroška cesta 45

4000 KRANJ

Kristina ŽVANUT

Bizoviška 1d

1000 LJUBLJANA

Marko BOC

Velnarjeva 6

1000 LJUBLJANA

Slavko IVANC

Grič 6

1315 VELIKE LAŠČE

Natalija KAMENŠEK

Pod topoli 87

1000 LJUBLJANA

Andrej MARINŠEK

Ulica bratov Babnik 20

1000 LJUBLJANA

Elvis LAZAR

Dekani 52

6271 DEKANI

ENERGOPLAN d.d.

Pod hribom 55

1000 LJUBLJANA

GANAMM d.o.o.

Cesta na Brdo 49

1000 LJUBLJANA

FERLINC d.o.o.

Ljubljanska ulica 9

2000 MARIBOR

Plastenka d.o.o,

Cesta Radomeljske čete 55

1235 RADOMLJE

STANOVANJSKO NASELJE d.o.o. LJUBLJANA

Cesta na Brdo 45

1000 LJUBLJANA

Miro SENICA

Metelkova 17

1000 LJUBLJANA

Katarina PAVLIČ KNIGHT

Vrhovci c. XXVII/11

1000 LJUBLJANA

Gordana HLUCHY

Župančičeva 8

1233 DOB

GAST GOSTINSTVO d.o.o.

Trubarjeva cesta 23

1000 LJUBLJANA

LIVARSTVO Stane Vidmar s.p.

Tržaška 316

1000 LJUBLJANA

VETIS d.o.o.

Pot v mejah 18

1260 LJUBLJANA - POLJE

Sandi JANEŽIČ

Prešernova 22

1230 DOMŽALE

Samo NOVAK

Mijavčeva 13

1291 ŠKOFLJICA

Vesna LOBOREC

Jesihov štradon 65

1000 LJUBLJANA

LOREN LINE d.o.o.

Štajerska cesta 66

1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

Martina MERSLAVIČ

Ulica Pohorskega bataljona 127

1000 LJUBLJANA

Josip SIMĆIĆ

Diraki 13

51000 RIJEKA

Peter KAPELE

Vrhovci c. XIII/8

1000 LJUBLJANA

Mond d.o.o.

Dunajska cesta 116

1000 LJUBLJANA

GTS MAR-ŠOLI d.o.o.

Žibertova ulica 23

1000 LJUBLJANA

KAVČIČ

Bakovniška 9

1240 KAMNIK

Sonja KOBENTAR

Ulica pohorskega bataljona 111a

1000 LJUBLJANA

Arne KOZINA

Josipa Ribiča 16

1381 RAKEK

Marko VELKAVRH

C. Dolomitskega odreda 64

1000 LJUBLJANA

Martin HVASTJA

Spodnje Pirniče 48

1215 MEDVODE

Jožica in Milan MLAKAR

Kresniške Poljane 33

1281 KRESNICE

GORA d.o.o. Ljubljana

Dunajska 21

1000 LJUBLJANA

Darko KRAŠEVEC

Hruškarje 6

1380 CERKNICA

Jure DOLINAR

Bizoviška cesta 4a

1000 LJUBLJANA

PREGELJ

Rožna dolina c. XIX/8

1000 LJUBLJANA

Katja DOMADENIK

Skapinova 7

1000 LJUBLJANA

Janko LUKEŽIČ

Srednje Gameljne 31

1211 LJUBLJANA - ŠMARTNO

Borut KRALJ

Samova 11b

1000 LJUBLJANA

NADGRADNJA ZAVIŠEK d.o.o.

Ižanska cesta 343

1108 LJUBLJANA

Štefanija BLAZINA

Šubljeva 4

1230 DOMŽALE

Jože GLAVAČ

Mačkov kot 1

1210 LJUBLJANA - ŠENTVID

Niko CELEC

Kamnik pod Krimom 125

1352 PRESERJE

Jurij PLAVC

Vodovodna 49

1000 LJUBLJANA

Toš KITEK univ.dipl.ing.arh.

Posavskega 29

1000 LJUBLJANA

VOGLAR STANE s.p.

Podljubelj 45

4290 TRŽIČ

Vida ČERTANEC

Škofova 7

1000 LJUBLJANA

Barbara KOVAČ

Goropečnikova 9

1000 LJUBLJANA

Vesna ARRIGLER

Kersnikova 11

1000 LJUBLJANA

Ila ZUPANČIČ

Ulica bratov Knapič 18

1000 LJUBLJANA

Srečo KLEMENČIČ

Pot na drenikov vrh 3

1000 LJUBLJANA

Kostja DOLINAR

Trnovčeva 15

1210 LJUBLJANA - ŠENTVID

Branko SERŠEN

Artačeva 24

1000 LJUBLJANA

SPIRO d.o.o.

Podpeška cesta 22a

1351 BREZOVICA

Judita SAMSA

Podmilšakova 33a

1000 LJUBLJANA

Kranjska investicijska družba d.o.o.

Poljanjski nasip 6

1000 LJUBLJANA

Joži KOKALJ

Dragomelj 101

1230 DOMŽALE

CASAR

Polanškova 6

1000 LJUBLJANA

Janez VALENTINČIČ

Celovška 30

1000 LJUBLJANA

Zoran MAZEJ

Zagorica 3

1292 IG

Mojca VIDMAR

Zemljemerska 2

1000 LJUBLJANA

Andrej TRNIK

Golo 45a

1000 LJUBLJANA

Grega SVETE

Breg 48

1353 BOROVNICA

Danilo PUNGERTNIK

Bratovševa ploščad 26

1000 LJUBLJANA

Rozi in Boštjan FLIS

Kersnikova 8

1230 DOMŽALE

ŽIŽEK

Zadobrovška 65

1000 LJUBLJANA

FON

Zadobrovška 65

1000 LJUBLJANA

Boris GREGORIČ

Čarmanova 25

1215 MEDVODE

Janez KLEŠNIK

Vipavska ulica 19a

1000 LJUBLJANA

Andrej RIGLER

Trubarjeva 49

1315 VELIKE LAŠČE

Zvonko PEROVŠEK

Kodrova 4d

1000 LJUBLJANA

Damjan DEBENEC

Cesta 8. maja 3

1358 LOG PRI BREZOVICI

Jernej MERLAK

Žbirše 20

1370 LOGATEC

KODRE

Mala vas 15b

1000 LJUBLJANA

REMIH INŽENIRING d.o.o.

Stegne 31

1000 LJUBLJANA

mag. Janez UČAKAR

Hermana Potočnika 32

1000 LJUBLJANA

Miran BUKOVNIK

Zgornje Bitnje 230

4209 ZGORNJE BITNJE

Janez HOČEVAR

Gregorčičeva ulica 3

1236 RADOMLJE

CGP, cestno in gradbeno podjetje d.d.

Ljubljanska cesta 47

8000 NOVO MESTO

GOSTILNA ZGORNJI KIRN, Miha Kirn s.p.

Kamnik pod Krimom 60

1352 PRESERJE

Božo HABJAN

Trampuževa 4

1215 MEDVODE

Janez TROBEC

Devce 29

1356 DOBROVA

Milan PIPAN

Staretova 19

1000 LJUBLJANA

Albert PODREKAR

Ob Ljubljanici 44

1000 LJUBLJANA

GORDEJA d.o.o.

Rožna ulica 5

1360 VRHNIKA

Ivica GRAD

Zaloška cesta 193c

1260 LJUBLJANA - POLJE

Vlasta KOGEJ

Gorenje 14

6230 POSTOJNA

Darja in Danijel ŠLEBINGER

Cesta v Zgornji Log 51

1000 LJUBLJANA

Bogdan DEBELJAK

Novo Polje c XVI/26c

1260 LJUBLJANA - POLJE

Paolo TANZE

Rue dr. Cesar - Roux 7

1005 LAUSANNE (CH)

Nedeljko KREVS

Bolkova ulica 58

1235 RADOMLJE

INŽENIRING RUPENA d.o.o.

Prevoje pri Šentvidu 162

1225 LUKOVICA

Brane KOREN

Vrhovci c. XVIII/2

1000 LJUBLJANA

Rihard CAMILTI

Ziherlova 4

1000 LJUBLJANA

Bojan KORSIKA

Oslavijska 3

1000 LJUBLJANA

Slavko KOLENC

Rakitna 110d

1352 PRESERJE

Marko PRAZNIK

Medenska cesta 46

1000 LJUBLJANA

KEK d.o.o.

Gasilska cesta 37

1290 GROSUPLJE

Silvo BERDNIK

Vrhovci c. X/6

1000 LJUBLJANA

Rudi ŽITNIK

Ižanska 44c

1000 LJUBLJANA

Mitja TUŠKEJ

Podutiška 172 B

1000 LJUBLJANA

Marija KNEZ

Movraž 26

6272 GRADIŠČE

Andrej LORENCI

Na produ 2

1240 KAMNIK

ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA

Cesta 6. maja 11

1360 VRHNIKA

Traudi OMEJC MIHALIČ

Golnik 106

4204 GOLNIK

Angelca JAZBAR

Pod jezom 30

1000 LJUBLJANA

Anton ILAR

Dragomelj 156

1230 DOMŽALE

Bojana KAJFEŽ

Vodovodna 3a

1000 LJUBLJANA

ČAČKA, Podpeč, d.o.o.

Podpeč 39a

1352 PRESERJE

Mateja DRAKSLER

Kališka 19

4000 KRANJ

Lea RAJGELJ

Gradišče nad Pijavo Gorico 72

1291 ŠKOFLJICA

HITING d.o.o.

Zadružna ulica 5

1218 KOMENDA

Mojca JEDLOVČNIK-ČELOFIGA

Podutiška 172 A

1000 LJUBLJANA

Ana ZALAR

Laknerjeva 3

1000 LJUBLJANA

Matjaž ČERNE

Španova pot 11

1000 LJUBLJANA

A & Z international d.o.o.

Grablovičeva ulica 1

1000 LJUBLJANA

Luka STUPNIKAR

Na cvetači 15

1000 LJUBLJANA

Jadranka KORSIKA MRAK

Oslavijska 3

1000 LJUBLJANA

Martin KALAR

Jamova 62

1000 LJUBLJANA

Zlatko SRAKA

Juvanova 25

1000 LJUBLJANA

HOSTA

Ponirkova 8

1292 IG

Anton JAPELJ

Cesta na log 77

1357 NOTRANJE GORICE

Tomaž in Mojca BUDKOVIČ

Drulovka 17a

4000 KRANJ

Gregor BELUŠIČ

Tržaška cesta 35

1000 LJUBLJANA

Ivan LISAC

Bistriška ulica 4

1000 LJUBLJANA

Iva ILOVAR

Bevkova 2

1233 DOB

Bogomir GABRIJEL

Ljubljanska cesta 31

1293 ŠMARJE SAP

MM Surgical d.o.o.

Galjevica 81

1000 LJUBLJANA

Marjan KODERMAN

Nadgoriška cesta 7

1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

Jelka in Jože LENIČ

Grampovčanova 10

1000 LJUBLJANA

Milena in Ratko LUKIČ

Cankarjeva ulica 2

6230 POSTOJNA

Jože MUSTER

Borsetova 27

1000 LJUBLJANA

Alojc MOŽINA

Bolkova 65a

1235 RADOMLJE

VODAN

Na griču 33

4000 KRANJ

INTERVAL-A d.o.o.

Kajuhova 28

6310 IZOLA

Terezija TUŠAR

Babškova pot 8

1291 ŠKOFLJICA

TECA d.o.o.

Cesta ljubljanske brigade 9

1000 LJUBLJANA

LJUBEC d.o.o.

Pot na Zavrte 10

5282 CERKNO

MAGMA d.o.o., Ljubljana

Krivec 48

1000 LJUBLJANA

Anton VREZOVNIK

Pot v hribec 21

1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

AL-KO THERM d.o.o.

Tržaška cesta 132

1000 LJUBLJANA

Marjan ŠKERJANEC

Malovaška ulica 7

1351 BREZOVICA

Branko BIZJAK

Lesno Brdo 50, Log

1360 VRHNIKA

TIBAR d.o.o.

Ulica heroja Bračiča 6

2000 MARIBOR

Marjeta KELŠIN

Pod akacijami 17

1000 LJUBLJANA

Borut GRABNAR

Ul. Borcev za severno mejo 56

1000 LJUBLJANA

Bojan ŠTEFANIČ

Ižanska 174

1000 LJUBLJANA

VERBIČ - KOLENC

Ulica bratov Učakar 46

1000 LJUBLJANA

Tim - Mlakar d.o.o. Idrija

Lapajnetova 9

5280 IDRIJA

Matjaž PRELOG

Litijska 147 D

1000 LJUBLJANA

Jože NOSE

Litijska 147 D

1000 LJUBLJANA

Saša SIMČIČ

Litijska 147 D

1000 LJUBLJANA

Miroslav ČESNIK

Litijska 147 D

1000 LJUBLJANA

Marjeta LAZAR

Dolenjska cesta 62

1000 LJUBLJANA

ERŽEK

Dolenjska cesta 62

1000 LJUBLJANA

Alenka MALEŠIČ

Ul. Pohorskega bataljona 111b

1000 LJUBLJANA

Vavtar inženiring d.o.o., Jesenice

Zvezna ulica 2 B

1000 LJUBLJANA

Srečko PUST

Levstikova 17

8210 TREBNJE

KVEDER d.o.o.

Zadobrova 135

3211 ŠKOFJA VAS

IARA Dežman & družbenik storitve d.n.o.

Triglavska 5

1230 DOMŽALE

Javni stanovanjski sklad MOL

Zarnikova 3

1000 LJUBLJANA

Ivan ŽMAHAR

Arharjeva 36

1000 LJUBLJANA

Dare RADOJEVIČ

Podlubnik 162

4220 ŠKOFJA LOKA

Brigita in Pavel ŽUNIČ

Jamova 48

1000 LJUBLJANA

Renata ŠOLAR

Gornji trg 33

1000 LJUBLJANA

Andrej KERIN

Rožna dolina c. XI/26

1000 LJUBLJANA

GRADACTA d.o.o.

Cesta v Log 16

1351 BREZOVICA

Aleš GRUDEN

Na Klisu 1

1360 VRHNIKA

Janez PAVLI

Krtina 4

1233 DOB

Matej LAMPIČ

Vrenska gorca 3

3255 BUČE

Janez MAVSAR

Vrhovci c. XVIII/1

1000 LJUBLJANA

Ivan BABNIK

Gaberje 111

1356 DOBROVA

Nathan KLASINC

Kotnikova 21

1000 LJUBLJANA

PRVI GRADEN d.o.o.

Berdajsova 1

1000 LJUBLJANA

Kalcer d.o.o.

Ljubljanska cesta 51

1236 TRZIN

Loška komunala d.d. Škofja Loka

Kidričeva cesta 43a

4220 ŠKOFJA LOKA

Miran ARH

Pelechova 63 A

1235 RADOMLJE

Dušan BURGER

Jemčeva 14c

1236 TRZIN

Kristjan SCHELLANDER

Cankarjeva 56b

4240 RADOVLJICA

Pil inžinerning d.o.o., Grosuplje

Levstikova cesta 24

1290 GROSUPLJE

Anica CEVC

Zlatek 55a

1000 LJUBLJANA

Matija CEVC

Zlatek 55a

1000 LJUBLJANA

INTERCOMMERCE-SL d.o.o.

Podutiška cesta 94

1000 LJUBLJANA

ODER d.o.o.

Zadobrova 28

3211 ŠKOFJA VAS

DELIKATESA d.d.

Krivec 5

1000 LJUBLJANA

Interkontakt d.o.o.

Breg 12

1000 LJUBLJANA

KLIPING d.o.o. Družba za spremljanje in analizo medijev

Trubarjeva 79

1000 LJUBLJANA

Andrej PLEVČAK

Tolstojeva 7

1000 LJUBLJANA

Majda MARTINŠEK

Triglavska 42

1000 LJUBLJANA

EUROGRADNJE d.o.o.

Robova cesta 6

1360 VRHNIKA

Pečarstvo Šubic, Simon Šubic s.p.

Jezerska cesta 93 b

4000 KRANJ

Vincecija ARKO LAMBERGER

Celovška 143

1000 LJUBLJANA

Valerij VASILYEV

Gabrče 36

1360 VRHNIKA

Robert GARIČ

Ižanska 176a

1000 LJUBLJANA

Damjan SLAPŠAK

Hauptmanca 54

1000 LJUBLJANA

ga. MERLAK

Alešovčeva 37

1000 LJUBLJANA

Filip RALJEVIČ

Ižanska 168

1000 LJUBLJANA

Flamme - Rihtaršič k.d.

Potočnikova ulica 11

4220 ŠKOFJA LOKA

AYERS d.o.o.

Študljanska cesta 2

1230 DOMŽALE

Silva KORDAŠ

Staničeva 3

1000 LJUBLJANA

Domen PLESTENJAK

Podreber 12

1355 POLHOV GRADEC

Matej ŠKERL

Gabrščkova 28

1000 LJUBLJANA

Lojze ŠTEPEC

Sojerjeva 20

1000 LJUBLJANA

KROVSTVO KLEPARSTVO IN POSTAVLJANJE OSTREŠIJ Boštjan MIKLAVČIČ s.p.

Voljčeva cesta 24

1360 VRHNIKA

Miroslav TEKIČ

Ižanska cesta 442 R

1000 LJUBLJANA

Alojzija TROŠT KORENČAN

Bežigrad 19

1000 LJUBLJANA

TB športna oprema d.o.o.

Donova cesta 2

1215 MEDVODE

Silvija PETANČIČ

Bizoviška 2 E

1000 LJUBLJANA

Mojca STAREC

Ziherlova 43

1000 LJUBLJANA

Petra CIMERMAN

Klemenova 29

1260 LJUBLJANA - POLJE

POŽAR

Gradišče pri materiji 14

6243 OBROV

Gregor ŠKUFCA

Zapuže 27a

4275 BEGUNJE

Janko KALAN

Bertoncljeva 63

4000 KRANJ

Marko SRNELJ

Miklavičeva 18

1353 BOROVNICA

Petar BEUS

Resljeva 7

1000 LJUBLJANA

Inox oprema, Pavel Perko s.p.

Gmajna 47

1357 NOTRANJE GORICE

Ivan MALNAR

Laze pri Borovnici 30a

1353 BOROVNICA

Naglič & co d.n.o.

Zalaznikova 22

1000 LJUBLJANA

Igor BERLOT

Pod topoli 52

1000 LJUBLJANA

OPALDAR d.o.o.

Koblarjeva 34

1000 LJUBLJANA

Jaka PAPLER

Suhadole 47c

1218 KOMENDA

Borut VODOPIVEC

Na vasi 21

1351 BREZOVICA

TESA d.o.o.

Omersova 36

1000 LJUBLJANA

Aleš PRISTAVEC

Tugomerjeva 29

1000 LJUBLJANA

Libor VONČINA

Postonjska 15

1000 LJUBLJANA

Marijan KRANNER

Ulica Milene Korbar 15

4000 KRANJ

Ivan PATERNOST

Ulica Marka Šlajmerja 15

1000 LJUBLJANA

BIRO VOGRIČ d.o.o.

Cesta Ceneta Štuparja 49

1000 LJUBLJANA

LAMPART d.o.o.

Vrenska gorca 5

3255 BUČE

Marjan SLABE

Pot na Visoko 18

1000 LJUBLJANA

U & G d.o.o.

Devce 17

1356 DOBROVA

Drago REPNIK

Streliška 28

1000 LJUBLJANA

Slava PEČNIK

Pod Hribom 64 B

1000 LJUBLJANA

Pizzeria taberna - UROŠ JEREB s.p.

Kamniška 56, Šmarca

1241 KAMNIK

Nataša GIBČAR TOŠ

Cesta Cirila Kosmača 53 c

1000 LJUBLJANA

Matevž ZORMAN

Golnik 117

4204 GOLNIK

CONVEL d.o.o.

Tržaška cesta 132

1000 LJUBLJANA

Dušan ARTAČ

Tržaška cesta 457

1000 LJUBLJANA

Mirko ILINČIČ

Tratnikova 17

1000 LJUBLJANA

Primož ČIŽMAN

Savlje 103

1000 LJUBLJANA

Tomaž RUŽIČ

Zofke Kvedrove 6

1000 LJUBLJANA

Ogrinc Matjaž s.p.

Prvomajska cesta 24

1317 SODRAŽICA

Alojz KEK

Pod gozdom cesta VI/6

1290 GROSUPLJE

Elvis BELAC

Ulica Bogomira Majne 10

6310 IZOLA

Janez KNAVS

Hrib 86

1318 LOŠKI POTOK

Jože BABNIK

Fužinska cesta 19

1000 LJUBLJANA

CM & CO d.o.o.

Laze pri Borovnici 21a

1353 BOROVNICA

EMERALD & TM-CO. servis ogrevalnih naprav, Trček Marko s.p.

Podpeška cesta 104

1351 BREZOVICA

KLIMA NAPRAVE DOLINAR d.o.o.

Grič 24

1000 LJUBLJANA

Miha TRINKAUS

Stanežiče 26a

1210 LJUBLJANA - ŠENTVID

Mirč KRAGELJ

Pod hrasti 8

1000 LJUBLJANA

Ana BRAUNE

Pod hribom 64a

1000 LJUBLJANA

Tadeja ŽELNIN

Hradeckega c. 42

1000 LJUBLJANA

Evgen POŽAR

Belsko 36a

6230 POSTOJNA

Janez ŽNIDARŠIČ

Einspielerjeva 23

1000 LJUBLJANA

SMRDELPLAST Matjaž Smrdel s.p.

V jami 7

1351 BREZOVICA

Martin POHLEVEN

Bistrica pri Tržiču 16

4290 TRŽIČ

ANTON OGRIČ s.p. GRAFOMEHANIKA

Kamnik pod Krimom 119

1352 PRESERJE

Milan ČEH

Posavskega 14

1000 LJUBLJANA

Zoran PREVEDEN

Ižanska cesta 30g

1000 LJUBLJANA

Darjan ČESEN

Jakhlova 10

1290 GROSUPLJE

Jelka TALJAT

Senčna pot 33

6320 PORTOROŽ

Lujo LAMPIČ

Podbreg 22

4280 KRANJSKA GORA

Aleš RUPAR

Podjelovo brdo 19

4225 SOVODENJ

Franc KOVAČIČ

Rakitna 164

1352 PRESERJE

Borut KARAS

Strossmeyerjeva 14

1000 LJUBLJANA

Borut MILIČ

Kazlje 44

6210 SEŽANA

Marko PETROVČIČ

Stara cesta 10

1370 LOGATEC

TAVI d.o.o.

Cesta na Brdo 109

1000 LJUBLJANA

Marija KESLER

Parmova ulica 38

1000 LJUBLJANA

Magdalena ŽEBRE

Bratov Učakar 56

1000 LJUBLJANA

UNINVEST d.o.o.

Ferrarska ulica 14

6000 KOPER

Marija MURKO

Štefanova 12

1000 LJUBLJANA

Vladimira SLADIČ

Sušnikova cesta 5

1360 VRHNIKA

Bojan KAPEL

Črna vas 17a

1000 LJUBLJANA

Gregor ZAJC

Knej 10

1314 ROB

Srečko OGOREVEC

Mejačeva ulica 17

1353 BOROVNICA

Roman ZALETEL

Stanežiče 36d

1210 LJUBLJANA - ŠENTVID

GOLOB

Retje 65

1318 LOŠKI POTOK

MIL-PRON d.o.o.

Tržaška cesta 132

1000 LJUBLJANA

Elektro prodaja d.o.o.

Preradovićeva ulica 10

1000 LJUBLJANA

ŽUPNIJA SV. ANE

Javor 1

1261 DOBRUNJE

MONTIBOSS d.o.o.

Celovška cesta 103

1000 LJUBLJANA

Vika  ZUPAN

Goričane 46a

1215 MEDVODE

Kazimir METLJAK

Drenov grič 81

1360 VRHNIKA

Antonija MIHAJLOVIĆ

Omahnova 13a

1000 LJUBLJANA

JERINA

Drenov grič 61

1360 VRHNIKA

Ernest ŠKRABAR

Lokev 160b

6219 LOKEV

Franc CIMERMANČIČ

Stanežiče 32c

1210 LJUBLJANA - ŠENTVID

Martin PEGAN

Rimska 2

1000 LJUBLJANA

Ilija SLUGANOVIČ

Tomišelj 42a

1292 IG

Tomaž NARTNIK

Zasavska cesta 2

1000 LJUBLJANA

Bronislava ZORKO

Ulica padlih borcev 26

1000 LJUBLJANA

Martin FATUR

Spodnje Pirniče 83

1215 MEDVODE

Vera in Mile GREGORIČ

Grablovičeva 8

1000 LJUBLJANA

Peter PEČAR

Celovška 250

1000 LJUBLJANA

Anica OPEKA

Petkovškova 22

1360 VRHNIKA

Simona in Marjan MOLEK

Ljubljanska 32

1353 BOROVNICA

Terezija VOLC

Kovorska cesta 9

4290 TRŽIČ

Vinko ŠAJN

Zadnikarjeva 10

1000 LJUBLJANA

Janez ŠEME

Mivka 12

1000 LJUBLJANA

DOMAL d.o.o.

Perovo 26

1241 KAMNIK

Andreja in Marko ZALAR

Prešernova 22

1236 TRZIN

Tatjana GULIČ

Škofjeloška cesta 6

1215 MEDVODE

Boris REVEN

Grič 14

1292 IG

Iztok KLEMENČIČ

Pod lipami 62

1000 LJUBLJANA

Dušan ČUŠIN

Jarška cesta 36a

1000 LJUBLJANA

Peter SVETE

Jezero 97

1352 PRESERJE

BIRO JAKŠIČ d.o.o.

Rožičeva 7

1000 LJUBLJANA

Simona SKUBIC

C. Dolomitskega odreda 40

1000 LJUBLJANA

Majda PLANINŠEK

Na korošci 14a

1000 LJUBLJANA

Janez VAVTAR

Rudnik c. II/16

1000 LJUBLJANA

Franc PRVINŠEK

Jelovškova 1

1000 LJUBLJANA

PEKARNA PEČJAK d.o.o.

Dolenjska c. 442

1291 ŠKOFLJICA

FORNO d.o.o.

Snovik 2c

1219 LAZE V TUHINJU

Marko GOLOB

Na griču 11

1000 LJUBLJANA

Matjaž MARETIČ

Podlubnik 117

4220 ŠKOFJA LOKA

Matevž MARETIČ

Podlubnik 116

4220 ŠKOFJA LOKA

Julij PLANINC

Cesta na Loko 34

1000 LJUBLJANA

Alojz LUŠIN

Knafljev trg 14

1310 RIBNICA

Jože ŽUŽEK

Mlekarska 2

4000 KRANJ

Angela GRM

Tivolska cesta 38

1000 LJUBLJANA

Peter RUPNIK

Tivolska cesta 38

1000 LJUBLJANA

EKO PRODUKT d.o.o.

Trpinčeva 39

1000 LJUBLJANA

KOMPLAST d.o.o.

Podsmreka 3

1356 DOBROVA

Marko CELIJA

Raičeva 1

1000 LJUBLJANA

SUPTI d.o.o.

Ljubljanska 90

1230 DOMŽALE

TOMCETES d.o.o.

Šmartinska 152g

1000 LJUBLJANA

LEOSS d.o.o.

Dunajska 106

1000 LJUBLJANA

Igor MEŽEK

Žirovnica 107a

4274 ŽIROVNICA

Peter MENCIN

Gašperšičeva 6

1000 LJUBLJANA

Ključavničarstvo PALISKA HERMAN s.p.

Jarška cesta 43

1230 DOMŽALE

NIANSA TRZIN

Peske 8a

1236 TRZIN

ZAVOD DHARMALING

Melikova ulica 1

1000 LJUBLJANA

AMIDA d.o.o.

Zaloška 47

1000 LJUBLJANA

Leon KOBETIČ

Ljubljanska cesta 104

1230 DOMŽALE

DVIG & NAGIB d.o.o.

Zadobrovška75

1260 LJUBLJANA - POLJE

Vinko MOŽE

Kolajbova 32

1125 LJUBLJANA

Mitja VIDOVIČ

Cankarjeva 6

1000 LJUBLJANA

ŠTULAR

Prijateljeva 10

1000 LJUBLJANA

Ivana DOLENC

Gregorčičeva 11

1000 LJUBLJANA

Mojca HERZOG

V Murglah 75 B

1000 LJUBLJANA

Uroš SMOLEJ

Prešernova 16

1000 LJUBLJANA

Andrej VARL

Pod vrbami 9

1000 LJUBLJANA

Manca ŠUŠTAR

Bukovčeva 3, Vnanje Gorica

1351 BREZOVICA

Uroš KRIŽAJ

Trg MDB 3

1000 LJUBLJANA

Miro ČATOJEVIČ

Celovška 80

1000 LJUBLJANA

Sandi KAVČIČ

Ižanska 124

1000 LJUBLJANA

Podržaj Gregor s.p.

Perovo 13

1290 GROSUPLJE

Marjan DOBNIKAR

Hruševo 33

1356 DOBROVA

Anton ZORKO

V murglah 197

1000 LJUBLJANA

Jože LEKŠAN

Peščenik 13

1380 CERKNICA

Andrej PAVLIČ

Cesta na klanec 15A

4000 KRANJ

BARTOLOVIČ

Dvojna ulica 12

1000 LJUBLJANA

RENČELJ

Pot na tičnico 10

1351 BREZOVICA

David OKORN

Banija 85

1292 IG

Roger TWEEDALE

Hrvatini 216 F

6280 ANKARAN

NIMOPA d.o.o.

Verovškova 60a

1000 LJUBLJANA

K8 d.o.o.

Kolodvorska 8

1230 DOMŽALE

Vojislav ANĐELIČ

Mala čolnarska 1

1000 LJUBLJANA

Ivan SIMIČ

Smlednik 92

1216 SMLEDNIK

Jure KOŠIR

Cesta v Radovno 10

4281 MOJSTRANA

Tadej KORDIŠ

Klemenova 106

1000 LJUBLJANA

Bogo KEPA

Ježa 2

1270 LITIJA

Dušan VAUPOTIČ

Grič 43a

1000 LJUBLJANA

ROTOVNIK

Novi trg 1

1000 LJUBLJANA

Saša LIPUŽIČ

Krekova 5

1218 KOMENDA

Mohamed GRABUS

Bratov Učakar 22

1000 LJUBLJANA

Mičo DRAGIČEVIČ

Fužinska 3

4290 TRŽIČ

Gradbeno podjetje Grosuplje d.o.o.

Vevška cesta 52

1260 LJUBLJANA - POLJE

Marjan KUŠAR

Pot čez gmajno 46

1000 LJUBLJANA

Matjaž ČIRIČ

Cesta borcev 3a

1235 RADOMLJE

Aleš PRAŽNIKAR

Kodrova 17

1000 LJUBLJANA

AVP d.o.o.

Bravničarjeva ulica 11

1000 LJUBLJANA

Milan MESOJEDNIK

Javorjev drevored 17

1000 LJUBLJANA

Miran ŽALEC

Cikava 7

1290 GROSUPLJE

Gorazd DIMNIK

Tržaška cesta 24

1000 LJUBLJANA

Maja VIDRIH

Cesta na Vrhovce 57

1125 LJUBLJANA

Jernej SLAPERNIK

Mizni dol 30

1360 VRHNIKA

Jožef MALI

Spodnji Brnik 92

4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

Tomaž KOŠIR

Tomačevo 37

1000 LJUBLJANA

Lucijan SMRDEL

Povir 51b

6210 SEŽANA

PEPI - VODNE INŠTALACIJE, Zoran BAINOVIĆ s.p.

Beblerjev trg 8

1000 LJUBLJANA

Marko BIZJAN

Polhov Gradec 16

1355 POLHOV GRADEC

Janez JEREB

Bevke 90

1358 LOG PRI BREZOVICI

Janez MOREL

Nova Sušica 17

6256 KOŠANA

Albert KRANJC

Brezje pri Grosupljem

1290 GROSUPLJE

Igor LONGYKA

Grampovčanova 47

1000 LJUBLJANA

Adela SABOVLJEVIČ

Begunje na Gorenjskem 18

4275 BEGUNJE

Marjan POGAČNIK

Nova vas 2

4201 ZGORNJA BESNICA

ZAFINA d.o.o.

Nova vas 2

4201 ZGORNJA BESNICA

Jože SUHADOLC

Podpeč 77

1352 PRESERJE

Filip OGRINC

Puciharjeva 20

1291 ŠKOFLJICA